Produkty

Program pre pitnú vodu

V závislosti od daných podmienok sa i v tej najčistejšej, upravenej vode na plochách zariadení usadia nánosy vodného kameňa, mangánu, železa, hrdze. Tieto spôsobujú znižovanie výkonu zariadení, zvyšovanie nákladov na ich prevádzkovanie a často až ich znefunkčnenie. Usadenie biológie na plochách zariadení zase vedie k zhoršeniu kvality vody a k ohrozeniu zdravia ľudí, ktorí ju pijú, či inak s ňou prichádzajú do kontaktu. Z týchto dôvodov je potrebné zariadenia na pitnú vodu v pravidelných intervaloch kontrolovať a odstraňovať vzniknuté zanesenia.