Produkty

Priemyselný program - čistiace prípravky

  • Alkalické čistiace prípravky – CARELA® SP - rýchly čistiaci prípravok pre stroje, koncentrát CARELA® SP 12 - rýchly čistiaci prípravok pre stroje, pripravený na použitie CARELA® RS 100 - špeciálny čistiaci prípravok na odmasťovanie kovov
  • Neutrálne čistiace prípravky – CARELA® RS 200 - silný neutrálny čistiaci prípravok CARELA® RS 400 - čistiaci prípravok na odmasťovanie, aj pre NE-kovy CARELA® RS 400 S - čistiaci prípravok na odmasťovanie, aj pre NE-kovy CARELA® CLEANFIX - prípravok na čistenie podláh
  • Kyslé čistiace prípravky – CARELA® RS 617 - špeciálny čistiaci prípravok aj pre NE-kovy CARELA® SANIFIX - sanitárny čistiaci prípravok s dezinfekčnými účinnými látkami CARELA® CAROFIX - prípravok na čistenie obkladov a kúpeľní s dezinfekčnými účinnými látkami
  • Čistiaci prípravok na odvodňovanie / Ochrana proti korózii – CARELA® RS EW 30 - Odvodňovacie a vysušovacie médium
  • Rozpúšťací čistiaci / odmasťovací prípravok – CARELA® TR 2000 - studený odmasťovací / čistiaci prípravok
  • Chladiace mazacie prípravky – CARELA® ALLROUND - chladiaca mazacia látka obsahujúca minerálny olej, miešateľná s vodou CARELA® ST 21 - chladiaca mazacia látka, syntetická, miešateľná s vodou
  • Prípravok na čistenie systémov – CARELA® S - dezinfekčný čistiaci prípravok pre systémy chladiacich mazacích prípravkov
  • Prípravky na odstraňovanie vodného kameňa / hrdze – CARELA® MRA - prípravok na odstraňovanie hrdze a vodného kameňa CARELA® DECALCON - koncentrát pre odstraňovanie vodného kameňa z prístrojov v domácnosti, neobsahuje minerálnu kyselinu
  • Odhrdzovač / ochranný prípravok proti korózii – CARELA® BRUNOX EPOXY ochranný základný náter pre priemysel CARELA® RS - ochranný prípravok proti hrdzi, aj ako prísada pre kvapalné čistiace prípravky
  • Rozpúšťadlo živice – CARELA® HL - čistiaci prípravok na odstraňovanie živice z nástrojov na spracovanie dreva