Fotogaléria

Čistenie (fotogaléria)

Stena sa postrieka s CARELA® BIO - PLUS


Po ca. 15 sekundách sa najprv začínajú rozpúšťať mangánové povlaky


Pomocou vody sa odstránia všetky zvyšky zo stien. (Je zobrazené iné miesto v nádrži)